Navazujeme partnerství pro dosažení cílů téměř se všemi zeměmi světa a podnikáme řadu činností se strategickými partnery, klíčovými mezinárodními aktéry a rozvíjejícími se organizacemi.


Cestovní zdroje

Cestovní doporučení

Najít další cestovní zdroje


Strategie a další

Společné regionální strategie

Další zprávy a publikace

Regionální zdroje


Multilaterální vztahy - informační přehledy: Subsaharská Afrika

Odbor pro sítě východní Asie a Tichomoří (EAP)

Regionální zdroje


Multilaterální vztahy - informační přehledy: východní Asie a Tichomoří

Regionální zdroje


Multilaterální vztahy - informační přehledy: Evropa a Eurasie

Odbor pro sítě Blízkého východu a severní Afriky (NEA)

Regionální zdroje


Multilaterální vztahy - informační přehledy: Blízký východ

Regionální zdroje


Multilaterální vztahy - informační přehledy: jižní a střední Asie

Regionální zdroje


Multilaterální vztahy - informační přehledy: západní polokoule