C O R E   D A T A   C E N T E R

Vítejte v centru průhledných dat GASTROFOUND

Přístup veřejnosti k informacím je klíčovou součástí závazku GASTROFOUND k transparentnosti a odpovědnosti. Toto centrum poskytuje informace a zprávy o práci sítě GASTROFOUND.

Data jsou nyní k dispozici od x. čtvrtletí 202x. 

2022 - 2023   od

1. čtvrtletí 2022

2. čtvrtletí 2022

3. čtvrtletí 2022

4. čtvrtletí 2022 

1. čtvrtletí 2023  


Na první pohled

Rychlá fakta o práci sítě GASTROFOUND po celém světě, s podrobnostmi o zdrojích a využití finančních prostředků